Olåsta Nyckelplatser


Ett nyckelskåp med olåsta nyckelplatser gjordes för verksamheter där man kan behöva ”nöd rycka” nycklar för kritiska situationer. Givetvis loggas det vem som har tagit ut nyckeln vid vilken tidpunkt, så spårbarheten finns även i dessa skåp. Alla skåpen är försedda med en plåtdörr som är larmad om någon försöker bryta sig in i skåpet.
Morse Watchmans Key Bank är en produkt som har funnits länge i branschen och är främst omtalad för sin driftsäkerhet och långa livslängd samt användarvänlighet och flexibilitet.

Morse Watchman är världsledande inom området elektroniska nyckelhanteringssystem och alltid steget före när det gäller innovation och driftsäkerhet. Morse Watchman elektroniska nyckelsystem KeyWatcher är originalet, det första elektroniskt behörighets kontrollerande nyckelskåp på marknaden.