TrueTouch

KeyBank TrueTouch

TrueTouch Funktioner

 • Nytt åtkomstkontroll-liknande gränssnitt.
 • Auto-sync för automatiska uppdateringar av KeyWatcher/KeyBank-system, om ändringar görs.
 • Ny funktion för ”Profiler” för snabbare, enklare programmering av användarna.
 • Profiler för att snabbt tilldela användare nyckel och behörigheter såsom grupp, behörighetsnivå, och många andra inställningar.
 • Ny design för rapporter som gör dem lättare att läsa då de använder färg för att innehålla mer information.
 • Möjlighet till schemalagda rapporter som skickas av systemet på angiven tidpunkt.
 • Enkelt att flytta användare emellan olika skåp (Site).

TrueTouch-klient gränssnitt är utformat för:

 • Att göra all programmering samt avlägsna funktioner och rapporter för upp till 10 KeyWatcher/KeyBank Touch-system.
 • Att lägga till användare från en global lista.
 • Att alla specifika inställningar synkroniseras automatiskt över systemet. 
 • Att snabba profiler kan tilldelas för förbättrad användarkontroll.
 • Att administrativa åtkomstnivåer är utformade så att man kan ha olika nivåer för vad man kan göra i programvaran, om fler underadministratörer skulle behövas.
KeyBank TrueTouch

Enkelt att använda

Generera TrueTouch rapporter i liggande eller stående format med färg, mellanrum och linjer för enkel avläsning samt automatiserade / schemalagda rapporter.

TrueTouch är avsedd för installering på en server och kan anslutas till en KeyWatcher/KeyBank via en nätverksanslutning. Sedan installeras klienter på datorer som administratörer kan komma åt. Det går att installera programvaran på enbart en dator som är kopplad till samma nätverk, men detta är inget som föredras på grund av att när datorn stängs av tappar skåpet kommunikationen med programvaran. Är man ute efter ett Stand Alone-skåp rekommenderar vi att titta på KeyWatcher Illuminated, som är anpassat efter dessa förhållanden.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.