TrueTouch

KeyBank TrueTouch

TrueTouch Funktioner

  • Nytt åtkomstkontroll-liknande gränssnitt.
  • Auto-sync för automatiska uppdateringar av KeyWatcher/KeyBank system om ändringar görs.
  • Ny ”Profiler” funktion för snabbare, enklare programmering av användarna.
  • Profiler för att snabbt tilldela användare nyckel och behörigheter grupp, behörighetsnivå, och många andra inställningar.
  • Ny, lättare att läsa rapporter använder färg för att innehålla mer information.
  • Möjlighet till schemalagda rapporter som skickas av systemet på angiven tidpunkt.
  • Enkelt att flytta användare emellan olika skåp(Site).

TrueTouch klient gränssnitt är utformat för att göra all programmering , avlägsna funktioner och rapporter för upp till 10 KeyWatcher/KeyBank Touch system. Lägga till användare från en global lista och alla specifika inställningar synkroniseras automatiskt över systemet . Snabba profiler kan tilldelas för förbättrad användarkontroll . Administrativa åtkomstnivåer är utformade så att man kan ha olika nivåer för vad man kan göra i programvaran, om fler under administratörer skulle behövas.

KeyBank TrueTouch

Enkelt att använda

Generera TrueTouch rapporter i liggande eller stående format med färg mellanrum linjer för enkel avläsning . Automatiserade / schemalagda rapporter också.

TrueTouch är avsedd för installering på en server och kan anslutas till en KeyWatcher/KeyBank via en nätverksanslutning. Sedan installeras klienter på datorer som administratörer kan komma åt. Det går att installera programvaran enbart på en dator som är kopplad till samma nätverk men detta är inget som föredras eftersom när datorn stängs av tappar skåpet kommunikationen med programvaran. Är man ute efter ett Stand Alone skåp rekommenderar vi att kolla på KeyWatcher Illuminated som är anpassat efter dessa förhållanden.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.