Skolor & universitet

Nyckelhanteringssystem för Universitet

Förvara extranycklarna på en säker och lättåtkomlig plats

Med de många ingångar och områden med begränsat tillträde som finns på ett universitet eller en skola, kan det bli en utmaning att få säkerheten att gå ihop. För att underlätta skolornas säkerhet, kan Key-Controls nyckelhanteringssystem Key Watcher installeras för att hantera åtkomst till klassrum, forskningslaboratorier och administrativa byggnader m.m.

Det kan hända att Studenter och lärare förlorar sina nycklar, men med Key Watcher kan du hålla en säkerhetskopia för varje studentrum, labb eller klassrummet. Så när säkerhetskopian tas ut loggas det vem som har tagit ut nyckeln, vilken tid och datum. Och samma när den returneras för att få bra kontroll på vem som har vilken nyckel och säkerställa att den blivit tillbaka lämnad.

Dessutom kan man ställa in nyckel utlämningen med tidsangivelse. Så när nyckeln inte är tillbaka lämnad i tid skickas ett E-mail till ansvarig personal som berättar vilken nyckel det berör och vilken person.

Nyckelhanteringssystem för skolor

Se till att obehöriga personer inte kommer åt bärbara datorerna

Skåpet kan även ställas in att skicka kontinuerliga rapporter exempelvis varje fredag kl 14:00 för att ansvarig personal ska veta vilka nycklar som kommer vara ute under helgen.

Key Watcher Gör det lätt att lokalisera alla nycklar och begränsa användningen av huvudnycklar till obehöriga personer. Nycklar för specifika områden kan grupperas på manipuleringssäkra nyckelringar, för en bekvämligare hantering av flertal nycklar som leder till samma område. Fack moduler hjälper också till att hålla mobila enheter och bärbara datorer säkra i säkerhetsavdelningar eller andra känsliga platser.

Vi fortsätter att underlätta för skolor och universitets nyckelhantering med anpassade lösningar och önskemål för att lösa deras behov.