Kommunala byggnader

Nyckelhanteringssystem för kommunala byggnader

Håll information säker

Nyckelhanteringssystemen används vanligen över hela landet i kommunala byggnader, såsom polisstationer, administrativa kontor, museer, bibliotek och mycket mer. Nycklar som används för offentliga byggnader, kommunala fordon och larmboxar kan säkras med hjälp av Key-Controls Key Watcher från Morse Watchman.

Key Watchers är utformade för att säkert lagra nycklar när dem inte används och hålla reda på vem som använder dem när nycklarna är ute. Skåpet loggar alla händelser som gör det lätt att kolla upp vem som har vilken nyckel vid specifik tidpunkt. Med Key Watcher Touch som låter dig omedelbart granska valfri användare så att du kan bestämma vem som får ta ut vilken nyckel, om den är försenad, och dess transaktionshistorik. Du kan också skapa schemalagda rapporter om nycklar eller användare.

Nyckelhantering för kommuner

Håll koll på att vem som använder vilka nycklar

Alla data registreras automatiskt av systemet, så att du aldrig behöver oroar dig för att personalen skulle glömma att logga ut vid ett nyckeluttag. Genom att ha kontroll över vem som kan få tillgång till nycklar och ha en automatiserad verifieringskedja för alla viktiga tillgångar.

På så vis kan kommunerna vara bättre förberedda för nödsituationer. Många kommuner har vänt sig till användningen av nyckelhanteringssystem eftersom de ger en högre nivå av åtkomstkontroll, säker nyckelförvaring, och tillåta ledningen att programmera nyckelbegränsningar.

Med nyckelhanteringssystemen, kan behörig personal helt enkelt använda sina befintliga ID-brickor eller andra verifieringsalternativ för att hämta och returnera nycklar, medan administratörer kan finjustera behörigheter enligt den enskilde användaren, nyckel, och skift.