Marknader

Nyckelhanteringssystem för Ambassader och militärbaser

Ambassader & militär

Anpassningsbara nyckelhanteringssystem för säker nyckelhantering där den bäst behövs. Ambassader och militär är två av de områden som ställer högst krav på säkerhet. Här tryggar Morse Watchmans KeyWatcher och KeyWatcher Touch en enkel militär nyckelhantering och rapportering.

Nyckelhanteringssystem för bilhandlare och biluthyrning

Bilhandlare & biluthyrning

Minska risken för borttappade eller felplacerade bilnycklar, spåra bilnycklar och minska obehörig åtkomst till era nycklar. Med vårt smidiga nyckelhanteringssystem hanteras alla bilnycklar säkert och bidrar till minskade kostnader för borttappade nycklar eller skador vid otillåten användning av fordon.

En effektiv lösning

Datacentraler

Vid datacentraler är det extra viktigt att nycklar inte tappas bort eller hamnar i fel händer. Med våra lätthanterliga och smidiga nyckelhanteringssystem, med bland annat spårbarhet och säkerhetslösningar för att endast den behörige ska kunna hämta ut nycklar, minimeras risken för olaga intrång.

Nyckelhanteringssystem för flygplats

Flygplatser & hamnar

Flygplatser och hamnar är stora arbetsplatser med många områden dit enbart behörig personal ska kunna komma in. Med Key-Controls smarta nyckelhanteringssystem kan anläggningar och känsliga områden lätt övervakas och skyddas och risken för nycklar på villovägar minimeras.

Nyckelhanteringssystem för häkten och anstalter

Häkten & anstalter

Häkten och anstalter kräver en säker miljö för såväl interner som personal och besökare. Inga nycklar får förläggas eller kunna hämtas ut av fel person. Key Watchers innovativa lösningar säkerställer att alla nycklar hanteras på ett säkert och tryggt sätt.

Nyckelhanteringssystem för hotell

Hotell & sjukhus

På hotell och sjukhus är det många nyckar och passerkort i omlopp. Gäster på hotell ska vara trygga med att deras dörr inte kan öppnas av någon obehörig och på ett sjukhus är det extremt viktigt att alla nyckar hanteras rätt. Key Watchers trygga system för nyckelhantering gör såväl hotell som sjukhus säkrare för alla.

Nyckelhanteringssystem för Kasino

Kasinon

På ett kasino kan man inte tumma på säkerheten. Det är också anledningen att man på många kasinon i världen väljer Morse Watchmans nyckelhanteringssystem som bland annat säkerställer att rätt personer har åtkomst till rätt nycklar samt loggar alla händelser. En säker nyckelhantering ger även en trygg arbetsplats.

Nyckelhantering för kommuner

Kommunala byggnader

Att säkert kunna lagra alla nyckar som inte används samt ha koll på vem som använder de nycklar som är i omlopp är oändligt viktigt för kommuners alla verksamheter. Med Key-Controls Key Watchers system blir hanteringen enkel och kan utformas i detalj efter verksamhetens behov.

Nyckelhanteringssystem för Universitet

Skolor & universitet

Skolan ska vara en säker arbetsplats för såväl personal som elever. Skolor och universitet har många utrymmen dit enbart behöriga ska ha tillträde och ofta finns där värdesaker såsom datorer eller material i laboratorier. Key-Controls nyckelhanteringssystem underlättar hanteringen av nycklar och passerkort samt utformas efter verksamhetens specifika behov.