Låsta nyckelplatser


Nyckelskåp finns i olika storlekar och varianter. Nyckelskåp med låsta nyckelplatser ökar säkerheten och skapar också en trygghetskänsla att varje individ endast har tillgång till dem nycklar den behöver ha tillgång till.
En nyckel betingar alltid ett värde som ibland kan vara väldigt högt. Morse Watchmans Key Watcher är omtalad i branschen för sin höga driftsäkerhet och livslängd samt att dess användarvänlighet och flexibilitet.

Morse Watchman är världsledande inom området elektroniska nyckelhanteringssystem och alltid steget före när det gäller innovation och driftsäkerhet. Morse Watchman elektroniska nyckelsystem KeyWatcher är originalet, det första elektroniskt behörighets kontrollerande nyckelskåp på marknaden.