Moduler

Säkra större föremål med Keylockers moduler

Nu kan bärbara datorer, mediciner och annan utrustning hanteras lika effektivt som nycklar.

KW Keylockers modulsystem är lösningen för att säkra, kontrollera och spåra annan utrustning. Nu kan bärbara datorer, mediciner och annan utrustning, t ex batonger, pepparspray och handfängsel hanteras lika effektivt och säkert som nycklar.

Moduler för KeyWatcher Touch

Dual locker module

Dual locker module

PC Locker

PC Locker

Radio Locker

Radio Locker

Single Locker Module

Single Locker Module

Moduler för KeyWatcher Illuminated

Dual locker module

Dual locker module

PC Locker

Radio Locker

Single Locker Module

Key and Card Modules

16 Key Module

16 Key Module

KeyWatcher Touch 8 Key module

8 Key module

Folger Adam Key module

Folger Adam Key module

Credit Card Module

Credit Card Module

Locker Modules

Single Locker Modul

Single Locker Module

Dual Locker Module

PC Locker Module

Radio Module