KeyBank Illuminated

(Anpassad för Stand Alone lösning. Men går att ha nätverkskopplad.)

Elektronisk nyckelhanteringssystem med plats från 20 till 1800 ej fastlåsta nyckelplatser.

Går att kombinera med KeyWatcher Illuminated och styras i samma programvara.

KeyBank illuminated - Key Control

Ett robust lösning för säker förvaring

Finns i olika storlekar och byggs upp med moduler och möjlighet att bygga ut med 14 slavskåp.

Modulerna i en KeyBank Illuminated har 20 olåsta nyckelplatser per modul. Skåpet loggar alla händelser och vem som tar ut vilken nyckel vid vilken tidpunkt.

KeyBank Illuminated är en produkt som blev framtagen för verksamheter där man vill ha spårbarhet på vem som har tagit ut vilken nyckel men att möjligheten ska finnas att ”nöd-rycka” en nyckel som man vanligtvis inte har tillgång till vid situationer där det behövs. Därav är alla nyckelplatser olåsta.

Finns i storlekarna: 1 modul, 2 modul, 3 modul, 6 modul, 9 modul.

(programmering för ingen dörr visas på bilden)