KeyWatcher


Morse Watchmans klassiska nyckelhanteringssystem KeyWatcher finns i två varianter – KeyWatcher Touch och KeyWatcher Illuminated. Båda erbjuder gott om fastlåsta nyckelplatser. Skillnaden mellan modellerna är att KW Touch har touchskärm och KW Illuminated knappsats.

KeyWatchers olika varianter

KeyWatcher Touch 1 modul

KeyWatcher Touch

Låst elektroniskt nyckelhanteringssystem med touchskärm. Plats från 8 till 1440 fastlåsta nyckelplatser.

KeyWatcher nyckelskåp för en modul

KeyWatcher Illuminated

Låst elektroniskt nyckelhanteringssystem med knappsats. Plats från 8 till 1440 fastlåsta nyckelplatser.

Moduler

Med KeyWatchers modulsystem kan föremål och utrustning hanteras lika säkert som nycklar.