AssetWatcher

Nyckehanteringssystem AssetWatcher från Morse Watchman

Asset Watcher – säker förvaring av föremål

Nya AssetWatcher är ett skåp som är helt fokuserat på föremål. I varje fack finns en RFID-läsare som håller koll på föremålen, vilket gör det lätt att se vilket fack respektive föremål ligger i. Utöver skåpet krävs endast att du fäster en RFID-klisterlapp på föremålet i fråga.

Som standard har AssetWatcher, i likhet med KeyWatcher-skåpen, tio fack och en touchdisplay. Vill du ha fler fack går det utmärkt att bygga ut skåpet med två sidomoduler med två fack vardera. Detta innebär att varje enskilt AssetWatcher-skåp kan hantera upp till 34 fack.

Eftersom administrationen sköts via samma mjukvara som för nyckelskåpen KeyWatcher, är det enkelt för företag och organisationer som har dessa att bygga ut sina system med AssetWatcher.

Kontakta oss för mer information om AssetWatcher